Bedreigingen in de Boé

 

Jacht DSC02239

Er wordt veel gestroopt. De jacht op apen en chimpansees voor bush meat is nog betrekkelijk gering omdat de moslimbevolking geen apenvlees eet. Dit taboe op het eten van apenvlees wordt overigens door de jongere delen van de bevolking veel minder gerespecteerd. Bovendien neemt de jacht vanuit Guinee Conakry toe. Op meerdere plaatsen in de Boé is  jacht op  chimpansees en andere apen voor de verkoop als  huisdier geconstateerd.

Mijnbouw

Plaatselijk wordt in de Boé ook bauxiet gevonden, soms 4 tot 5 meter dik. Bauxiet is een ver gevorderd verweringsproduct waarbij het aluminiumgehalte aanzienlijk hoger ligt dan het ijzergehalte en waarin verreweg het meeste silicium is verdwenen. Het is te verwachten dat de beste bauxiet is gelegen op de meer basische stollingsgesteenten en de kleiige sedimenten. Recente schattingen geven aan dat er in de Boé ten minste 100 miljoen ton aan bauxietreserves aanwezig zijn. Hoewel het hier objectief om grote hoeveelheden gaat is het weinig vergeleken met de enorme reserves in het naburige Guinee (Conakry). Bovendien kent Guinee (Conakry)reeds een langjarige bauxietexploitatie en heeft hiervoor de noodzakelijke infrastructuur, een infrastructuur die in de Boé totaal ontbreekt. Om deze twee redenen was tot nu toe de grootschalige exploitatie van bauxiet in de Boé geen serieuze optie voor westerse mijnbouwbedrijven. Deze situatie lijkt te veranderen nu onderzoek gedaan wordt naar de mogelijkheden om bauxiet in de Boé te gaan winnen. Het zal duidelijk zijn dat een eventuele winning van bauxiet een grote impact zal hebben op het gebied. Vanuit het oogpunt van de natuurbescherming kan het sterk negatieve gevolgen hebben omdat de bauxietpockets midden in leefgebieden van chimpansees liggen.

Bevolkingsgroei

Zo neemt de bevolking van de Boé in hoog tempo toe. De meeste officiële publicaties vermelden een inwoneraantal van 12.000 mensen verdeeld over 50-85 dorpen. Volgens deskundigen is dit al meer dan de Boé aankan. Bovendien worden een aantal nieuwe dorpen gesticht in het tot nu toe vrijwel lege centrale gebied van de Boé. Oude gewoonten en taboes verdwijnen. De mensen proberen hun levensstandaard te verhogen. In de Boé vertaalt zich dit in meer landbouw, meer veeteelt, een paar winkeltjes en een enkel “hotel” waar een paar kamers te huur zijn. Maar er wordt ook meer gejaagd en gestroopt; ook op chimpansees.

 

Wegenbouw

In het kader van de regionale ontwikkeling is de  aanleg gepland van een asfaltweg die dwars door de Boé zal lopen. De verbeterde infrastructuur brengt het risico met zich mee van een versnelde uitverkoop van de rijkdommen van de Boé naar de bevolkte gebieden rondom Guinee Bissau. wegboewegboe2

 

 

 

 

 

Links: weg in Boé in januari 2008. Rechts: weg in Boé in januari 2010