Chimpansees

Chimpansees (Pan troglodytes) komen alleen in Afrika voor. De soort kent drie ondersoorten. Pan troglodytes scheinfurthii komt voor in Oost Afrika. Deze ondersoort is het best bestudeerd. Het baanbrekende onderzoek van Jane Goodall werd aan deze ondersoort gedaan.  P.t. troglodytes leeft in Centraal Afrika.
In West Afrika (Guinee, Guinee Bissau, Ghana, Liberia, Senegal, Ivoorkust) komt Pan troglodytes verus voor. Deze ondersoort is het meest bedreigd.

Chimpansees in de Boéchimp

De Boé is een moeilijk toegankelijke regio. Dankzij het afgelegen karakter, is de natuur hier goed bewaard gebleven. De Boé heeft een relatief grote chimpansee populatie. Er komen verscheidene andere rode lijst soorten zoogdieren voor. Bevolkingsgroei, immigratie, ontbossing, jacht en mijnbouw, bedreigen het gebied. Daarom probeert Chimbo te zorgen dat het gebied een beschermde status krijgt. Dankzij een INNO subsidie van WWF is door Cristiana Schwarz, deskundig op het gebied van natuurbeheer in Guinée Bissau een haalbaarheidsstudie gedaan naar het instellen van een beschermd gebied en naar de mogelijkheden van ecotoerisme. Haar onderzoek in 2006 en 2007 heeft aangetoond dat de natuurwaarde van het gebied uitzonderlijk hoog is. Cristina Schwarz schat de omvang van de huidige chimpansee populatie op ongeveer 700 dieren (ipv de 300 uit de literatuur). Zij beschrijft verder de flora en fauna uit het gebied uitvoerig. Door dit onderzoek zijn ook verschillende zoogdieren waarvan gedacht werd dat ze niet in dit gebied voorkwamen, voor het eerst waargenomen.