Naam van de instelling

Stichting Chimbo

 

RSIN nummer / fiscaal nummer

Fiscaal nummer: 8178.78.907

 

Contactgegevens

Bezoekadres:

Stichting Chimbo

Amstel  49

1011 PW Amsterdam

 

Post adres:

Stichting Chimbo

Huningspaed 6

8567 LL Oudemirdum

 

Tel.:

+31-6-17280797

+245-955.521.674 (Guinea Bissau)

+245-966.726.916 (Guinea Bissau)

 

E-mail:          info@chimbo.org

 

Naam en functie van de bestuurders

Naam Functie Bestuurslid sinds
Annemarie Goedmakers Voorzitter 04.04.2007 (1 maal herbenoemd)
Jan Boekelman Penningmeester 01.01.2011
Joris Pinkster Secretaris 04.04.2007 (1 maal herbenoemd)
Tedros Medhin Bestuurslid 04.04.2007 (1 maal herbenoemd)
René Henkens Bestuurslid 29.11.2010
Norbert de Munnik Bestuurslid 08.09.2014

 

Onze doelstelling

De Stichting Chimbo heeft ten doel het behoud en waar nodig herstel van de chimpansee populatie in West Afrika en de natuurlijke omgeving waarin ze leven. De stichting is opgericht ter nagedachtenis aan David Goedmakers. De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • te bevorderen dat gebieden een beschermde status krijgen,
  • het treffen van maatregelen die deze beschermde status waarborgen,
  • het opleiden van mensen,
  • te investeren in duurzaam toerisme,
  • voor de plaatselijke bevolking aanvullende of alternatieve inkomensbronnen te ontwikkelen die het doel van de stichting ondersteunen,
  • relevant wetenschappelijk en toegepast onderzoek te stimuleren,
  • via communicatie draagvlak voor de doelstelling van de stichting te verwerven,
  • samenwerkingsverbanden te stimuleren en
  • financieringsbronnen te vinden die het realiseren van de doelstelling dichter bij brengen.

 

Het beleidsplan

Klik hier voor het beleidsplan.

 

Het beloningsbeleid

Bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden als bestuurslid. Zij kunnen wel een vergoeding van de onkosten die ze voor uitoefening van hun taak moeten maken, krijgen. Dit tegen overlegging van bewijsstukken en binnen de marges die zijn afgesproken. Stichting Chimbo heeft geen medewerkers in loondienst.

 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten

Een verslag van onze activiteiten in 2017 kunt u hier vinden.

Via deze link kunt u al onze jaarverslagen terugvinden en activiteiten van de voorbije jaren bekijken.

 

Financiële verantwoording

Klik hier voor het financiële rapport van 2017.

 

Gelijke kansen beleid